020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter samt ett utkast till grunderna för Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna.

Kungörelserna hålls framlagda 18.3 – 16.4.2019 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelserna samt utkasten till avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxans grunder kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna eller grunderna till avfallstaxan bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 16.4.2019 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.