020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Vid årsskiftet sammanslogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd och bildar nu Nylands avfallsnämnd.

Den nya avfallsnämnden är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland. I nämnden sitter tolv ledamöter valda av kommunen, en från varje medlemskommun. Till avfallsnämndens viktigaste uppgifter hör att utfärda avfallshanteringsföreskrifterna samt att anta avfallstaxan och dess avgifter.

Nylands avfallshanteringsmyndighet sköter avfallshanteringens myndighetsuppgifter för kommunerna. Avfallshanteringsmyndigheten följer upp förverkligandet av avfallshanteringen och behandlar ansökningar och påminnelser gällande förverkligandet samt ger nödvändiga tjänsteinnehavarbeslut.

Avfallshanteringsmyndighetens nätsidor finns på adressen www.ujlk.fi. Där hittar man avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxorna, samt avfallsnämndens föredragningslistor och mötesprotokoll. Via nätsidorna kan kommuninvånaren också bland annat ansöka om avbrott i sin egen avfallshanteringsservice eller förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall.

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter: