020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade ge utlåtande om utkastet till Lojo miljöskyddsföreskrifter. Avfallshanteringsmyndigheten konstaterar bland annat att det i utkastet till Lojo mil­jös­kydds­fö­re­skrif­ter finns många föreskrifter som är bra och nödvändiga för mil­jön, men också föreskrifter om avfall och avfallshantering, om vilket det finns precisa föreskrifter i avfallshanteringsföreskrifterna. Det är viktigt att mil­jös­kydds­fö­re­skrif­ter­na och avfallshanteringsföreskrifterna inte är motst­ri­di­ga.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande