020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten

Nitton (19) fastigheter med fler än fyra bostäder har inte ordnat separatinsamling i en­lighet med skyldigheten till separatinsamling som trädde i kraft 1.10.2022. Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av dessa fastigheter till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till be­hand­ling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas mil­jö­vårds­myn­di­ghe­ter.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande