020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär anfört av kommunstyrelsen i Borgnäs
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat. Föredragandens förslag vann med rösterna 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta Villanen). Enligt Karl Åbergs motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att be om tilläggstid av Helsingfors förvaltningsdomstol för att ge utlåtande.

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Askolan Lokapojat Oy:s och Sonja Marjaana Kantolas besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Eerola-Yhtiöt Oy:s, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:s, E-Ympäristöplavelut Itä Oy:s, Kuljetus Klemola Oy:s och Eero Kölhis besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande