020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändring i två avfallsavgifter
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i mottagningsavgifterna för blandavfall samt i avgiften som debiteras för leverans av pappersfaktura.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande.