020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden godkände de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa och Nylands avfallsnämnds av­fallshan­te­rings­fö­re­skrif­ter. Ändringarna trä­der i kraft 1.3.2023. Versionerna som träder i kraft kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/bestammelser/

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande