Tillfälligt avbrott i tömningarna av avfallskärl

Tillfälligt avbrott i avfallshanteringsservicen kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro. Lämna in ansökan minst två veckor före det tilltänkta avbrottet. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna * är obligatoriska.

Sökandes kontaktuppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

Uppgifter om fastigheten, för vilken avbrottet anhålles

Tidpunkt för avbrottet

Sopkärlet ska tömmas före avfallstransporten avbryts, om det inte har tömts inom den närmaste tiden.