020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksista Uudenmaan jätelautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Uudenmaan jätelautakunnan 24.8.2021 §13 tekemää päätöstä koskevat kaikki valitukset on hylätty.

Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2021, että lautakunnan kunnissa siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab kilpailuttaa ja järjestää lietteenkuljetukset jatkossa. Kunnallinen kuljetus alkaa syksystä 2024 alkaen porrastetusti ja urakka-alueittain. Koko alueen lietteenkuljetukset järjestetään kunnallisena palveluna syksyyn 2026 mennessä.