020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle.

Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet käsitellään, miten paljon lietettä syntyy, miten usein lietteitä tyhjennetään ja miten tyhjennys suoritetaan.

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja, koska sen tulee olla selvillä kiinteistöjen jätevesilietteiden jätehuollosta. Lainsäädäntö velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään rekisteriä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksista. Yritykset, jotka tyhjentävät saostus- ja umpisäiliölietteitä ilmoittavat jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta ovat tyhjentäneet lietettä.  Kunnat ja viemäriosuuskunnat ovat ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöt, jotka kuuluvat viemäriverkostoon. Näiden kiinteistöjen lisäksi jätehuollon rekisterissä on useita kiinteistöjä, joiden jätevesien jätehuollosta viranomaisella ei ole tietoa.

Myös vähäisen jätevesimäärän ja kantoveden varassa olevien kiinteistöjen haltijoiden tulee vastata kyselyyn.

Kysely lähetetään ensin Karkkilan kaupungin alueen kiinteistöille. Myöhemmin kysely laajenee koskemaan myös muita kuntia. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii yhteisenä jätehuoltoviranomaisena seuraavissa kunnissa: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Asukkailta saadut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätehuoltorekisteriin. Kyselylomakkeen voi täyttää jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla, www.ujlk.fi/lomakkeet.