020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltoviranomainen tekee toisena kesänä peräkkäin kiinteistökohtaisia kompostointitarkastuksia. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet pientalokiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet.

Viime vuonna kompostointitarkastuksia tehtiin Itä-Uudellamaalla noin 200 kiinteistöllä. Tarkastusten vastaanotto oli hyvä ja tulokset olivat pääosin positiivisia.

Tarkastuksia tehdään kesällä 2022 Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse 1–2 viikkoa etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan, että biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä. Kiinteistön haltijalle lähetetään tarkastuspöytäkirja tarkastuksen jälkeen.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoa, on velvollisuus kerätä biojäte erilleen muusta jätteestä. Biojätteen erilliskeräys laajenee 1.4.2023 koskemaan kiinteistöjä, joissa on kolme tai useampi asuinhuoneisto. Biojätteen erilliskeräyksen sijaan nämä kiinteistöt voivat kompostoida kiinteistöllä syntyvät biojätteet. Pientalon sekajäteastian tyhjennysväli on tavallisesti kaksi viikkoa, mutta väliä voidaan pidentää neljään, kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, jos biojätteet kompostoidaan. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointitarkastukset tehdään jätelain 123 §:n nojalla.