020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet 

Asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet kartongin, lasin, metallin ja muovin osalta laajenevat 1.7.2021 Uudenmaan jätelautakunnan alueella. Kaikissa vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöissä on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin astioihin kartonki, lasi, metalli ja muovi. Biojäte tulee kerätä erikseen edelleen kaikissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä. 

Erilliskeräysvelvoitteiden laajeneminen koskee alueella 900 uutta kiinteistöä, joissa on yhteensä lähes 12 600 huoneistoa. Muutoksen myötä yhä useampi asukas saa erilliskeräysastiat omalle pihalleen ja näin jätteiden lajittelu ja kierrätys helpottuu. 

Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymät päivitetyt jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.2.2021 ja niissä määriteltiin muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet ja siirtymäaika heinäkuun alkuun asti. 

Uudistuva jätelainsäädäntö 

Uusi jätelaki on tulossa voimaan lähiaikoina. Muutoksia jätelainsäädäntöön tehdään EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi ja kansallisten tarpeiden vuoksi.  

Jätelaissa ja sen nojalla annettavissa asetuksissa säädetään erilliskeräystä ja jätteiden kierrätystä koskevista velvoitteista ja tavoitteista. Jätelainsäädännön muuttuessa tulevat erilliskeräysvelvoitteet ensi kertaa valtakunnallisesti määritellyiksi.  

Kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi esitetään uusia, nykyistä selvästi laajempia kuntiin, jätteen haltijoihin ja pakkausten tuottajiin kohdentuvia jätteiden erilliskeräysvelvoitteita. Pakkausten tuottajien ja kuntien on järjestettävä asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys yhteistoiminnassa. 

Uudenmaan jätelautakunnan alueella voimaan tulevat uudet erilliskeräysvelvoitteet tukevat jätelainsäädännön muutoksen tuomia laajempia kierrätystavoitteita. Siirtyminen jätelainsäädännön edellytyksiin tapahtuu jätehuoltomääräysten avulla alueella vaiheittain.