020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että sen toimialueella (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) siir­ry­tään kunnan vastuulla olevien jätevesilietteiden osalta nykyisestä so­pi­mus­pe­rus­tei­ses­ta / kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta jä­te­lain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ai­kai­sin­taan 26.8.2024 ja viimeistään 1.9.2026. Voimassaoleva so­pi­mus­pe­rus­tei­nen / kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy kunnan jär­jes­tä­mään kuljetukseen siirryttäessä. Esittelijän esitys voitti äänin 5 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Kristo Halme, Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg). Puheenjohtajan (Elin Andersson) ääni ratkaisi. Åke Holmlundin vastaesityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Åke Holmlund jätti eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta on käsitellyt asiaa aikaisemmin. Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät. 10.12.2020 ja 13.4.2021 jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja