020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Yhdeksäntoista (19) yli neljän asunnon kiinteistöä ei ole järjestänyt erilliskeräystä 1.10.2022 voi­maan tulleiden erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti. Jätelautakunta päätti siirtää näiden kiinteistöjen kierrätyskelpoisten ­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja