020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin lisättiin muun muassa määräyksiä yhteisten biojäteastioiden ja kom­pos­to­rei­den vähimmäisastiatilavuudesta.

Muokkaukset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muokkaukset Uu­den­maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. Muokkaukset eivät vaikuta taksan määräysten merkitykseen tai tar­koi­tuk­seen. Muok­kauk­set eivät vaikuta taksan soveltamiseen tai nykyiseen käytäntöön.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja