020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaihe 1 / 4

Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein. Jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa. Ilmoita kompostointi-ilmoituksella kompostori, jossa kompostoit bokashi-menetelmällä esikäsitellyn biojätteen. Kompostori voi olla muutaman lähellä toisiaan sijaitsevan kiinteistön tai asunnon yhteinen. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista. Puutarhajätteen kompostoinnista tai biojätteen jälkikompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.


Olemme yhteydessä, mikäli tarvitsemme lisätietoja ilmoitukseesi liittyen.


Kompostointi-ilmoituksen kohdat:

1. Kompostorin sijaintikiinteistön tiedot

2. Kompostoinnista vastaavan henkilön tiedot

3. Yhteinen kompostori

4. Biojätteen kompostorin tiedot


Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

Valitse vaihtoehto*