020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 4

Om en kompostbehållare för livsmedel används av flera än tre hushåll, ska en anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten. En ansvarsperson ska utnämnas för kompostbehållaren.


Uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Ansvarspersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen