020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudet jätehuoltomääräykset ja uusi jätetaksa
Jätelautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätetaksan, jotka ovat yhtenevät 12 kunnan alueella itä- ja länsi Uudellamaalla ja astuvat voimaan 1.7.2019.

Jätehuoltomääräyksissä hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat 1.4.2020 alkaen lasin ja metallin osalta ja muovin keräys tulee pakolliseksi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Muutoksilla pyritään tekemään lajittelusta vaivattomampaa ja edistämään jätelain etusijajärjestyksen toteutumista.
Kompostoinnista pitää jatkossa tehdä ilmoitus, jos useampi kuin kolme huoneistoa käyttää yhteistä kompostoria. Enintään kahden asunnon käytössä oleva biojäteastia voidaan jatkossa tyhjentää kahden viikon välein ympärivuotisesti.

Muutokset jätetaksan hintoihin
Jäteyhtiö Rosk’n Roll on esittänyt pieniä hintamuutoksia jätetaksaan. Suurin osa hinnoista, jotka muuttuvat, laskevat. Muutokset johtuvat enimmäkseen siitä, että länsi- ja itä Uudellamaalla on ollut eri hinnat ja nyt jäteyhtiö haluaa yhtenäistää ne.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että jätelautakunnan alueella siirrytään kiinteistön haltijan järjestämään jätevesilietteen kuljetukseen. Karl Åbergin vastaesitys voitti äänin 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset