020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset koskien jätelautakunnan päätöstä lietteenkuljetuksista

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksista Uudenmaan jätelautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Uudenmaan jätelautakunnan 24.8.2021 §13 tekemää päätöstä koskevat kaikki valitukset on hylätty. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2021, että lautakunnan kunnissa siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab kilpailuttaa ja järjestää lietteenkuljetukset jatkossa. Kunnallinen kuljetus alkaa syksystä 2024 alkaen porrastetusti ja […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.12.2021

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyh­jen­nys­mak­sui­hin on esitetty muutoksia siten, että maksut kannustavat etu­si­ja­jär­jes­tyk­sen mukaiseen jätehuoltoon jätelain mu­kai­ses­ti. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään ko­ko alueella. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pää­osin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla. Nämä muutokset sekä vastaanotto- ja […]

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1. tai 1.3.2022. Taksa on laadittu siten, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. […]

Mahdollisuus antaa mielipiteensä jätehuoltomääräyksistä Uudenmaan jätelautakunnan alueella

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Luonnos jätehuoltomääräyksistä Kuulutukset pidetään nähtävänä 15.10. – 13.11.2020 jätelautakunnan alueen kunnissa. Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräykset saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet voi toimittaa […]