020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle

Kompostointi omalla pihalla on hyvä tapa hyödyntää biojätteet ja kierrättää ravinteet.  Jätelain mukaan ruokajätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pakko ryhtyä kompostoimaan. Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen toimialueella […]

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023. Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019. Kunnan järjestämästä jätehuollosta on […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 14.12.2022

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti merkitä valmistelun koskien jätetaksan ja jätehuoltomääräysten tulevia muutoksia tiedoksi. Asia kuulutetaan ja kuntalaisille varataan mah­dol­li­suus esittää mie­li­pi­teen­sä asiasta 15.12.2022 – 13.1.2023. Lausunto Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Muut asiat Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. […]

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle. Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet […]

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset koskien jätelautakunnan päätöstä lietteenkuljetuksista

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksista Uudenmaan jätelautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Uudenmaan jätelautakunnan 24.8.2021 §13 tekemää päätöstä koskevat kaikki valitukset on hylätty. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2021, että lautakunnan kunnissa siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab kilpailuttaa ja järjestää lietteenkuljetukset jatkossa. Kunnallinen kuljetus alkaa syksystä 2024 alkaen porrastetusti ja […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.9.2022

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin lisättiin muun muassa määräyksiä yhteisten biojäteastioiden ja kom­pos­to­rei­den vähimmäisastiatilavuudesta. Muokkaukset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muokkaukset Uu­den­maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. Muokkaukset eivät vaikuta taksan määräysten merkitykseen tai tar­koi­tuk­seen. Muok­kauk­set eivät vaikuta taksan soveltamiseen tai nykyiseen käytäntöön. Muut asiat Muut […]

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkastuksia tänäkin kesänä

Jätehuoltoviranomainen tekee toisena kesänä peräkkäin kiinteistökohtaisia kompostointitarkastuksia. Kohteena ovat taloyhtiöt sekä pidemmän tyhjennysvälin saaneet pientalokiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet. Viime vuonna kompostointitarkastuksia tehtiin Itä-Uudellamaalla noin 200 kiinteistöllä. Tarkastusten vastaanotto oli hyvä ja tulokset olivat pääosin positiivisia. Tarkastuksia tehdään kesällä 2022 Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan tulevasta tarkastuksesta kirjeitse […]

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen Jätelain ja jäteasetuksen muutosten vuoksi paikallisiin jätehuoltomääräyksiin kohdistuu muutospaineita. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 28.4. seuraavista, lajittelua vauhdittavista muutoksista jätehuoltomääräyksiin. Muutosten tavoitteena on lisätä kierrätystä ja säästää luonnonvaroja. Enemmän jätelajeja kiertoon yhä pienemmistä taloyhtiöistä Kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelumahdollisuudet paranevat taloyhtiöissä, kun kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen keräys ulotetaan 1.10.2022 mennessä koskemaan taajamissa kaikkia […]

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 28.4.2022

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­set. Magnus Östberg esitti, että jätehuoltomääräysten luonnoksen 31 §:ään esitettyä muutosta koskien umpisäiliöiden tyhjennystä ei hyväksytä. Magnus Östbergin esitys voitti äänin 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström) […]

Jätehuoltomääräysluonnoksen muutokset pähkinänkuoressa

Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia, koska jätelaki ja jäteasetus ovat muuttuneet. Suurin osa muutoksista jätehuoltomääräyksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön takia. Kuntaliitto on myös julkaissut valtakunnallisen mallin jätehuoltomääräyksiin. Tyhjennysvälit Luonnoksessa esitetään, että sekajäteastian tyhjennysvälin saa pidennettyä vähemmillä ehdoilla.  Tämän on tarkoitus kannustaa varsinkin niitä kiinteistön haltijoita, joita biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee, liittymään biojätteen erilliskeräykseen viimeistään silloin, kun velvollisuus astuu voimaan. […]